Decontare CAS.

1. Condiţii de internare/de acordare a serviciilor medicale

Acte necesare:

 • Buletin de identitate/Carte de identitate
 • Trimitere/recomandare de internare de la un medic specialist sau medic de familie aflat în relaţie contractuală cu CAS
 • Dovada calităţii de asigurat (adeverinţă de la locul de muncă, adeverinţă de elev sau student, cupon de pensie sau adeverinţă de la casa de asigurări)– pentru asiguraţii CNAS, CAS AOPSNAJ şi CAS MTCT.
   

ARCADIA HOSPITAL este un spital privat pentru copii şi adulţi şi nu este un spital de urgenţă.
ARCADIA POLICLINIC este o clinică privată pentru adulţi şi copii şi nu este o clinică de urgenţă.
În cadrul ARCADIA POLICLINIC se acordă consultaţii (de către medicii angajaţi) pe baza Biletului de trimitere cu decontare prin CAS.

Toate serviciile medicale ARCADIA HOSPITAL se fac cu plata suplimentară pentru condiţii deosebite de confort şi alte servicii neacoperite de asigurare, în limita fondurilor lunare disponibile.
Se poate beneficia de decontare prin CAS şi fără bilet de trimitere – în cazurile de urgenţe medico-chirurgicale, indiferent de localitatea de domiciliu a pacientului.
 

2. Tipuri de servicii medicale decontate prin contractele cu Casa de Asigurări de Sănătate Iaşi

 • ARCADIA HOSPITAL: pacientul asigurat (COPIL ŞI ADULT), indiferent de Casa de Asigurări la care este asigurat (CNAS, CASA OPSNAJ sau CASMT CT), beneficiază de decontare prin CAS pentru spitalizare continuă pentru afecţiuni chirurgicale, medicale şi obstetricale; pentru spitalizare de zi pentru afecţiuni non-chirurgicale, chirurgicale şi genito-mamare.
 • ARCADIA POLICLINIC: pacientul asigurat beneficiază de decontare prin CAS IAŞI pentru consultaţii de: Chirurgie generală, Cardiologie, Oftalmologie, Neurologie, Gastroenterologie, Medicină internă, ORL, Obstetrică-Ginecologie, Neurologie, Recuperare-Reabilitare, Endocrinologie.
 • Lista care cuprinde tratamentele și investigațiile decontate CAS poate fi consultată aici.

3. Criteriile de prioritizare a pacienţilor în ARCADIA HOSPITAL şi ARCADIA POLICLINIC

 • În cazul în care serviciile acoperite prin contractul cu CAS nu sunt disponibile, se va recomanda pacientului unitatea sanitară potrivită pentru tratarea afecţiunii sale.
 • Acordarea serviciilor medicale de specialitate se face fără discriminări legate de rasă, sex, vârstă, apartenenţă etnică, condiţii sociale etc.
 • Acordarea serviciilor medicale de specialitate se face pe baza solicitărilor şi ţinând cont de gravitatea afecţiunii, ordinea generală de prioritizare agreată de SASS fiind:
 • Urgenţe
 • Gravide
 • Copii
 • Bolnavi cronici
 • Pacienţii programaţi
   

4. Preţuri 

 • Pentru tarife ARCADIA HOSPITAL – vă rugăm să contactați Biroul de Consiliere Pacienți la numărul de telefon 0232 202 002.
 • Pentru tarife ARCADIA POLICLINIC – vă rugăm să accesaţi pagina Servicii și Specialități sau să apelați Call Center-ul Arcadia la numărul 0232 920.
 • Pacientul are de achitat contribuţia personală pentru condiţii deosebite de confort şi îngrijire şi pentru servicii suplimentare.
 • În cazul solicitării de servicii de spitalizare, vă rugăm să vă adresaţi Biroului de Consiliere Pacienți (tel. 0232 20 2002) pentru informații despre tarife şi pentru calculul estimativ al preţului pentru un episod de internare.
 • În cazul solicitării de servicii în ARCADIA POLICLINIC, vă rugăm să apelaţi Call Center-ul Arcadia la numărul de telefon 0232 920 sau să vă adresaţi personalului de la Recepțiile de Policlinică pentru informaţii despre tarife şi pentru calculul estimativ al preţului pentru consultaţii sau alte servicii de ambulatoriu.
 • Calculul preţului final după efectuarea serviciilor medicale va fi comunicat de Biroul de Consiliere Pacienți, în caz de spitalizare la ARCADIA HOSPITAL sau de către Recepţiile de Policlinică, pentru servicii medicale în ambulatoriu la ARCADIA POLICLINIC.
 • Plăţile se fac la Recepții, eliberându-se bon fiscal şi factură dacă este solicitată
  .

5. Drepturile pacienţilor

Toate informaţiile referitoare la reguli de acces, conduită, drepturi şi obligaţii ale pacienţilor în ARCADIA HOSPITAL sunt detaliate în broşura „Ghidul Pacientului", disponibilă la recepţiile de la toate etajele şi în fiecare rezervă. Informaţiile similare privitoare la ARCADIA POLICLINIC sunt detaliate şi afişate la recepţiile de Policlinică.
 
*Descarcă informații despre valoarea consumului de medicamente pentru: Arcadia Hospital, anul 2018201920202021, respectiv anul 2022 și Arcadia Cardio, anul 2018201920202021, respectiv anul 2022.
 

6. Informații privind coplata
  

Conform Ordinului privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a HG nr. 140/2018, pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului cadru care reglementează condițiile asistenței medicale:
 

(1) Spitalele încasează de la asigurați suma corespunzătoare coplății, astfel:
 

a) pentru serviciile medicale acordate în regim de spitalizare continuă, în secțiile/compartimentele cu paturi din unitățile sanitare cu paturi organizate conform prevederilor legale în vigoare și aflate în relații contractuale cu casele de asigurări de sănătate;
 

b) pentru serviciile medicale spitalicești, acordate în regim de spitalizare continuă, prevăzute în pachetul de servicii medicale de bază. Excepție fac serviciile medicale spitalicești acordate în secțiile/compartimentele de îngrijiri paliative, serviciile medicale spitalicești pentru internările obligatorii pentru bolnavii aflați sub incidența art. 109, 110, 124 și 125 din Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare, și în cazurile dispuse prin ordonanță a procurorului pe timpul judecării sau urmăririi penale, care necesită izolare ori internare obligatorie și tratamentul persoanelor private de libertate pentru care instanța de judecată a dispus executarea pedepsei într-un penitenciar- spital, serviciile medicale spitalicești de lungă durată - ani - și serviciile medicale spitalicești pentru care criteriul de internare este urgența medico-chirurgicală, precum și tratamentul pacienților din penitenciare ale căror afecțiuni necesită monitorizare și reevaluare în cadrul penitenciarelor-spital;
 

c) pentru serviciile medicale spitalicești acordate în regim de spitalizare continuă, nivelul minim al coplății este de 5 lei, iar nivelul maxim este de 10 lei. Valoarea coplății este stabilită de fiecare unitate sanitară cu paturi pe bază de criterii proprii, cu avizul consiliului de administrație al unității sanitare respective.
 

(3) Categoriile de asigurați scutite de coplată, prevăzute la art. 225 din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările ulterioare, fac dovada acestei calități cu documente eliberate de autoritățile competente că se încadrează în respectiva categorie, precum și cu documente și/sau, după caz, cu declarație pe propria răspundere că îndeplinesc condițiile privind realizarea sau nu a unor venituri, conform modelului prevăzut în norme.
 

Declaratia poate fi descărcată de aici.

 

Denumire investigaţie / intervenţie  Grupa de diagnostic Denumire grupa de boala Valoare relativa TCP Tarif practicat de spital Tarif deconta CASS Contributie personala relativa
NEUROCHIRURGIE              
Tratament microchirurgical al herniei de disc lombare - 1 nivel I1102 Alte proceduri la nivelul spatelui si gatului fara CC catastrofale sau severe 1.3546 1,475 10,148 1,998 8,150
Tratament microchirurgical al herniei de disc lombare - 2 niveluri I1102 Alte proceduri la nivelul spatelui si gatului fara CC catastrofale sau severe 1.3546 1,475 11,898 1,998 9,900
Tratament microchirurgical al stenozei lombare - 1 nivel I1102 Alte proceduri la nivelul spatelui si gatului fara CC catastrofale sau severe 1.3546 1,475 10,148 1,998 8,150
Tratament microchirurgical al stenozei lombare - 2 niveluri I1102 Alte proceduri la nivelul spatelui si gatului fara CC catastrofale sau severe 1.3546 1475 11,898 1,998 9,900
Tratament microchirurgical al stenozei cervicale prin abord posterior - 1sau 2 niveluri I1102 Alte proceduri la nivelul spatelui si gatului fara CC catastrofale sau severe 1.3546 1475 12,148 1,998 10,150
Tratament microchirurgical al herniei/stenoza de disc lombare minim invaziv - 1 nivel I1102 Alte proceduri la nivelul spatelui si gatului fara CC catastrofale sau severe 1.3546 1,475 10,248 1,998 8,250
Microdiscectomie cervicala prin abord posterior 1-2 nivele (hernie de disc cervicala)  B1032 Proceduri la nivelul colonei vertebrale fara CC catastrofale sau severe 2.0414 1475 13,161 3,011 10,150
Microdiscectomie cervicala prin abord anterior 1-2 nivele (hernie de disc cervicala) B1032 Proceduri la nivelul colonei vertebrale fara CC catastrofale sau severe 2.0414 1475 13,161 3,011 10,150
CHIRURGIE VASCULARA              
Cura chirurgicala a varicelor unilateral prin crosectomie si stripping F1141 Proceduri vasculare exceptand reconstructia majora fara pompa CPB cu CC catastrofale 3.1881 1,475 8,252 4,702 3,550
Cura chirurgicala a varicelor bilateral prin crosectomie si stripping F1141 Proceduri vasculare exceptand reconstructia majora fara pompa CPB cu CC catastrofale 3.1881 1,475 9,552 4,702 4,850
Cura chirurgicala a varicelor unilateral RADIOFRECVENTA F1141 Proceduri vasculare exceptand reconstructia majora fara pompa CPB cu CC catastrofale 3.1881 1,475 8,852 4,702 4,150
Cura chirurgicala a varicelor bilateral RADIOFRECVENTA F1141 Proceduri vasculare exceptand reconstructia majora fara pompa CPB cu CC catastrofale 3.1881 1,475 10,852 4,702 6,150
Cura chirurgicala a varicelor bilateral prin crosectomie si stripping COMPLEXA F1141 Proceduri vasculare exceptand reconstructia majora fara pompa CPB cu CC catastrofale 3.1881 1,475 10,352 4,702 5,650
Cura chirurgicala a varicelor unilateral prin crosectomie si stripping COMPLEXA F1141 Proceduri vasculare exceptand reconstructia majora fara pompa CPB cu CC catastrofale 3.1881 1,475 8,752 4,702 4,050
Flebectomie chirurgicala bilatera F1141 Proceduri vasculare exceptand reconstructia majora fara pompa CPB cu CC catastrofale 3.1881 1,475 8,152 4,702 3,450
Flebectomie chirurgicala unilaterala F1141 Proceduri vasculare exceptand reconstructia majora fara pompa CPB cu CC catastrofale 3.1881 1,475 7,552 4,702 2,850
CHIRURGIE PEDIATRICA              
Apendicectomie laparoscopica G1072 Apendicectomie fara CC catastrofale sau severe 0.8443 1,475 6,075 1,245 4,830
Apendicectomie laparoscopica - peritonita G1071 Apendicectomie cu CC catastrofale sau severe 1.689 1,475 12,491 2,491 10,000
Chist canal tireoglos K1080 Proceduri privind tiroglosul 0.6616 1,475 6,306 976 5,330
Postectomie (Circumcizie) M1050 Circumcizie 0.3213 1,475 2,974 474 2,500
Colecistectomia laparoscopica H1062 Colecistectomie laparoscopica fara explorarea inchisa a CBP fara CC catastrofale sau severe 0.8443 1,475 7,595 1,245 6,350
Cura chirurgicala a chistului de cordon spermatic M1042 Proceduri la nivelul testiculelor fara CC 0.441 1,475 3,790 650 3,140
Cura chirurgicala a chistului pilonidal J1050 Proceduri perianale si pilonidale 0.4978 1,475 4,074 734 3,340
Excizie 1 leziune cutanata / subcutanata (inclusiv lipom simplu) J1070 Alte proceduri ale pielii, tesutului subcutanat si sanului 0.2709 1,475 2,720 400 2,320
Excizie 2 leziuni cutanate / subcutanate (inclusiv lipom simplu) J1070 Alte proceduri ale pielii, tesutului subcutanat si sanului 0.2709 1,475 2,720 400 2,320
Excizie fistula perianala G1112 Proceduri anale si la nivelul stomei fara CC catastrofale sau severe 0.4221 1,475 3,173 623 2,550
Explorare laparoscopica M1062 Alte proceduri chirugicale la nivelul sistemului reproductiv masculin exceptand cele pentru starea maligna 0.6049 1,475 3,942 892 3,050
Explorarea hemiscrot M3050 Alte diagnostice ale sistemului reproductiv masculin 0.252 1,475 3,092 372 2,720
Orhidopexie (testicul necoborat) unilateral M1042 Proceduri la nivelul testiculelor fara CC 0.441 1,475 3,940 650 3,290
Orhidopexie (testicul necoborat) bilateral M1042 Proceduri la nivelul testiculelor fara CC 0.441 1,475 5,200 650 4,550
Orhidopexie (testicul necoborat) unilateral prin abord transscrotal M1042 Proceduri la nivelul testiculelor fara CC 0.441 1,475 2,890 650 2,240
Tratament chirurgical despicatura palatina D1030 Cura  chirugicala a cheiloschisisului sau diagnostic privind palatul 1.1026 1,475 5,696 1,626 4,070
Tratament chirurgical fistule si chisturi arc branhial unilateral D1100 Alte proceduri ale urechii, nasului, gurii si gâtului 0.6427 1,475 9,148 948 8,200
Tratament chirurgical hernie de linie alba G1082 Proceduri pentru hernie abdominala si alte hernii varsta 1 la 59 fara CC catastrofale sau severe 0.5923 1,475 4,204 874 3,330
Tratament chirurgical hernie inghinala bilaterala G1090 Proceduri pentru hernia inghinala si femurala varsta >0 0.5797 1,475 4,605 855 3,750
Cura herniei inghinale clasic (unilateral) G1090 Proceduri pentru hernia inghinala si femurala varsta >0 0.5797 1,475 3,895 855 3,040
Cura herniei inghinale laparoscopic (unilateral) G1090 Proceduri pentru hernia inghinala si femurala varsta >0 0.5797 1,475 4,495 855 3,640
Cura herniei ombilicale clasic G1082 Proceduri pentru hernie abdominala si alte hernii varsta 1 la 59 fara CC catastrofale sau severe 0.5923 1,475 4,804 874 3,930
Tratamentul chirurgical al hidrocelului M1042 Proceduri la nivelul testiculelor fara CC 0.441 1,475 3,990 650 3,340
Tratament chirurgical hipospadias penian - uretroplastie M1031 Proceduri la nivelul penisului cu CC 1.0963 1,475 10,917 1,617 9,300
Cura chirurgicala a varicocelului abord laparoscopic M1042 Proceduri la nivelul testiculelor fara CC 0.441 1,475 3,820 650 3,170
ORL              
Adenoamigdalectomie E1022 Alte proceduri in sala de operatii ale sistemului respirator cu CC severe 1.5311 1,475 5,968 2,258 3,710
Adenoamigdalotomie RF E1022 Alte proceduri in sala de operatii ale sistemului respirator cu CC severe 1.5311 1,475 5,638 2,258 3,380
Adenoidectomie E1022 Alte proceduri in sala de operatii ale sistemului respirator cu CC severe 1.5311 1,475 5,198 2,258 2,940
Amigdalectomie  E1022 Alte proceduri in sala de operatii ale sistemului respirator cu CC severe 1.5311 1,475 5,568 2,258 3,310
Amigdalotomie RF E1022 Alte proceduri in sala de operatii ale sistemului respirator cu CC severe 1.5311 1,475 4,948 2,258 2,690
Biopsia de ganglion limfatic Q1022 Alte proceduri in sala de operatii ale sangelui si organelor hematopoietice fara CC catastrofale sau severe 0.6175 1,475 3,931 911 3,020
Chirurgie endoscopica a sinusului maxilar E3082 Semne si simptome respiratorii fara CC catastrofale sau severe 0.3087 1,475 4,215 455 3,760
Chirurgie endoscopica rinosinuzita cronica polipoasa D1060 Proceduri la nivelul sinusului, mastoidei si urechii medii 0.8947 1,475 5,800 1,320 4,480
Chist canal tireoglos K1080 Proceduri privind tiroglosul 0.6616 1,475 5,556 976 4,580
Cornetectomia partiala, uni/bilateral RF E1023 Alte proceduri in sala de operatii ale sistemului respirator fara CC catastrofale sau severe 0.6112 1,475 4,062 902 3,160
Criptoliza amigdaliana RF D1090 Amigdalectomie si/sau adenoidectomie 0.4284 1,475 3,072 632 2,440
FESS  Chirurgie endoscopica sinusuri D1060 Proceduri la nivelul sinusului, mastoidei si urechii medii 0.8947 1,475 intre 6.159 - 7.909 1,320 intre 4.840 - 6.590
Mastoidectomie D1060 Proceduri la nivelul sinusului, mastoidei si urechii medii 0.8947 1,475 intre 8.409-10.810 1,320 intre 7.090 - 9.490
Microlaringoscopie directa cu extirparea leziunii D1070 Proceduri diverse ale urechii, nasului, gurii si gâtului 0.5671 1,475 6,456 836 5,620
Microlaringoscopie directa suspendata cu biopsie D1070 Proceduri diverse ale urechii, nasului, gurii si gâtului 0.5671 1,475 3,516 836 2,680
Microlaringoscopie directa suspendata in scop diagnostic D1070 Proceduri diverse ale urechii, nasului, gurii si gâtului 0.5671 1,475 2,996 836 2,160
Rezectia submucoasa a septului nazal (chirurgia deviatiei de sept) E1023 Alte proceduri in sala de operatii ale sistemului respirator fara CC catastrofale sau severe 0.6112 1,475 4,652 902 3,750
Rezectie sinechie fosa nazala RF D3071 Alte diagnostice privind urechea, nasul, gura si gâtului cu CC 0.649 1,475 3,257 957 2,300
Stapedectomie clasica (Otospongioza) D1070 Proceduri diverse ale urechii, nasului, gurii si gâtului 0.5671 1,475 6,176 836 5,340
Timpanoplastie cu mentor de refacere D1070 Proceduri diverse ale urechii, nasului, gurii si gâtului 0.5671 1,475 3,806 836 2,970
Timpanoplastie I D1070 Proceduri diverse ale urechii, nasului, gurii si gâtului 0.5671 1,475 intre 5.436 - 7.436 836 intre 4.600 - 6.600
ORTOPEDIE              
Cura luxatiei recidivanta de umar clasic/artroscopic I1160 Alte proceduri la nivelul umarului 0.8695 1,475 9,683 1,283 8,400
Tratamentul rupturilor coifului rotatorilor artroscopica/deschisa I1160 Alte proceduri la nivelul umarului 0.8695 1,475 9,683 1,283 8,400
Artroscopia exploratorie umar I1160 Alte proceduri la nivelul umarului 0.8695 1,475 7,393 1,283 6,110
Artroscopie genunchi exploratorie/meniscectomie/debridare I1180 Alte proceduri la nivelul genunchiului 0.5167 1,475 6,462 762 5,700
Artroliza cotului I1040 Inlocuire si reatasare de genunchi 2.892 1,475 11,256 4,266 6,990
Cura sindromului de canal carpian B1062 Proceduri pentru paralizie cerebrala, distrofie musculara, neuropatie fara CC catastrofale sau severe 0.7561 1,475 5,815 1,115 4,700
Artroplastie unicompartimentala I1040 Inlocuire si reatasare de genunchi 2.892 1,475 12,876 4,266 8,610
Artroscopie genunchi cu ligamentoplastie (LIA) (LIP) I1270 Reconstructie sau revizie a genunchiului 1.0711 1,475 9,890 1,580 8,310
Ligamentoplastie colaterale I1133 Proceduri ale humeruslui, tibiei, fibulei si gleznei varsta <60 fara CC catastrofale sau severe 1.2034 1,475 9,735 1,775 7,960
Ligamentoplastia I1270 Reconstructie sau revizie a genunchiului 1.0711 1,475 8,440 1,580 6,860
Excizie chist tenosinovial sau artrosinovial  I1252 Proceduri la nivelul tesuturilor moi fara CC catastrofale sau severe 0.6868 1,475 5,583 1,013 4,570
Chirurgia patologiei antepiciorului - hallux valgus I1200 Alte proceduri la nivelul labei piciorului 0.7939 1,475 8,221 1,171 7,050
Chirurgia patologiei antepiciorului - hallux rigidus I1200 Alte proceduri la nivelul labei piciorului 0.7939 1,475 7,201 1,171 6,030
Chirurgia patologiei antepiciorului - metatarsalagia I1200 Alte proceduri la nivelul labei piciorului 0.7939 1,475 7,131 1,171 5,960
Bimaleolare I1131 Proceduri ale humeruslui, tibiei, fibulei si gleznei cu CC catastrofale sau severe 2.9298 1,475 10,881 4,321 6,560
Fractura complexa de membru superior I1131 Proceduri ale humeruslui, tibiei, fibulei si gleznei cu CC catastrofale sau severe 2.9298 1,475 13,921 4,321 9,600
Fractura complexa de membru inferior I1133 Proceduri ale humeruslui, tibiei, fibulei si gleznei varsta <60 fara CC catastrofale sau severe 1.2034 1,475 11,375 1,775 9,600
Bursectomie I1252 Proceduri la nivelul tesuturilor moi fara CC catastrofale sau severe 0.6868 1,475 5,883 1,013 4,870
UROLOGIE              
Excizia chistului epididimar M1042 Proceduri la nivelul testiculelor fara CC 0.441 1,475 4,500 650 3,850
Insertie endoscopica sonda ureterala L3050 Pietre si obstructie urinara 0.3276 1,475 3,683 483 3,200
Insertie endoscopica sonda ureterala bilateral  L1032 Proceduri majore ale rinichiului, ureterului, si vezicii urinare pentru tumori benigne cu CC severe sau moderate 1.8461 1,475 8,573 2,723 5,850
Nefrectomie laparoscopica L1021 Proceduri majore ale rinichiului, ureterului, si vezicii urinare pentru tumori cu CC catastrofale sau severe 4.1332 1,475 21,346 6,096 15,250
Nefroureterectomie laparoscopica  L1021 Proceduri majore ale rinichiului, ureterului, si vezicii urinare pentru tumori cu CC catastrofale sau severe 4.1332 1,475 23,796 6,096 17,700
Postectomie (Circumcizie) M1050 Circumcizie 0.3213 1,475 4,824 474 4,350
Punctie prostatica transrectala eco-ghidata 6 fragmente M3012 Stare maligna a sistemului reproductiv masculin fara CC catastrofale sau severe 0.3465 1,475 3,661 511 3,150
Punctie prostatica transrectala ghidata digital M3012 Stare maligna a sistemului reproductiv masculin fara CC catastrofale sau severe 0.3465 1,475 2,661 511 2,150
Tratamentul chirurgical al hidrocelului M1042 Proceduri la nivelul testiculelor fara CC 0.441 1,475 5,600 650 4,950
TURP M1022 Prostatectomie transuretrala fara CC catastrofale sau severe 0.8695 1,475 intre 7082.5125 - 9833 1,283 intre 5800 - 8550
TURV L1062 Proceduri transuretrale cu exceptia prostatectomiei fara CC catastrofale sau severe 0.523 1,475 intre 5271.425 - 8587 771 intre 4500 - 6700
Ureteroscopie flexibila retrograda (FURS) L1061 Proceduri transuretrale cu exceptia prostatectomiei cu CC catastrofale sau severe 1.279 1,475 11,187 1,887 9,300
Ureteroscopia cu litotritie L1033 Proceduri majore ale rinichiului, ureterului, si vezicii urinare pentru tumori benigne fara CC 1.279 1,475 7,887 1,887 6,000
OBSTETRICA              
Nastere naturala O3012 Nastere vaginala fara CC catastrofale sau severe 1.4600 1,475 intre 9653 - 12153 2,154 intre 7500 - 10000
Nastere prin cezariana O1012 Nastere prin cezariana cu CC severe 2.306099951 1,475 intre 10901 - 13401 3,401 intre 7500 - 10000
CARDIOLOGIE              
Coronarografie si angiografie F2031 Tulburari circulatorii fara IMA cu proceduri de investigatie cardiaca invaziva cu diagnostic principal complex 1.0400 1,430 2,977 1,487 1,490
Angiografie membre inferioare F3062 Tulburari vasculare periferice cu CC catastrofale sau severe 1.0400 1,430 3,177 1,487 1,690
Cateterism drept si stang F2031 Tulburari circulatorii fara IMA cu proceduri de investigatie cardiaca invaziva cu diagnostic principal complex  1.0400 1,431 3,288 1,488 1,800
CHIRURGIE GENERALA              
Amputatie haluce (AL) F1130 Amputatie a membrului superior si a degetului pentru tulburari ale sistemului circulator 2.3375 1,475 6,268 3,448 2,820
Amputatie haluce 2 degete F1130 Amputatie a membrului superior si a degetului pentru tulburari ale sistemului circulator 2.3375 1,475 7,698 3,448 4,250
Anexectomie bilaterala laparoscopica N1022 Proceduri uterine si ale anexelor pentru stare maligna ovariana sau a anexelor fara CC 1.6949 1,475 8,160 2,500 5,660
Anexectomie unilaterala laparoscopica N1022 Proceduri uterine si ale anexelor pentru stare maligna ovariana sau a anexelor fara CC 1.6949 1,475 7,410 2,500 4,910
Anexectomie unilaterala prin abord clasic N1052 Ovariectomie si proceduri complexe nemaligne ale trompei Fallope fara CC catastrofale sau severe 0.9955 1,475 6,758 1,468 5,290
Apendicectomie laparoscopica G1072 Apendicectomie fara CC catastrofale sau severe 0.8443 1,475 5,845 1,245 4,600
Apendicectomie laparoscopica + Visceroliza/Adezioliza laparoscopic G1041 Aderente peritoneale varsta >49 cu CC 2.8920 1,475 11,866 4,266 7,600
Biopsie profunda complexa R1041 Alte tulburari neoplazice cu alte proceduri in sala de operatii cu CC catastrofale sau severe 1.5248 1,475 6,549 2,249 4,300
Chist canal tireoglos K1080 Proceduri privind tiroglosul 0.6616 1,475 4,916 976 3,940
Chistectomia ovariana unilaterala laparoscopica N1070 Alte proceduri la nivel uterin si anexe pentru stare nemaligna 0.5104 1,475 6,293 753 5,540
Circumcizie M1050 Circumcizie 0.3213 1,475 3,224 474 2,750
Colecistectomia laparoscopica H1062 Colecistectomie laparoscopica fara explorarea inchisa a CBP fara CC catastrofale sau severe 0.8443 1,475 5,855 1,245 4,610
Colecistectomia laparoscopica + Viscerioliza/adezioliza H1061 Colecistectomie laparoscopica cu explorarea inchisa a CBP sau cu (CC catastrofale sau severe) 1.7075 1,475 7,679 2,519 5,160
Colectomie totala cu ileostoma G1021 Proceduri majore pe intestinul subtire si gros cu CC catastrofale 4.4356 1,475 19,393 6,543 12,850
Cura chirurgicala a chistului pilonidal J1050 Proceduri perianale si pilonidale 0.4978 1,475 4,034 734 3,300
Cura chirurgicala a eventratiei clasic G1081 Proceduri pentru hernie abdominala si alte hernii varsta >59 sau cu (CC catastrofale sau severe) 1.0018 1,475 7,458 1,478 5,980
Cura chirurgicala a eventratiei clasic + Visceroliza G1041 Aderente peritoneale varsta >49 cu CC 2.8920 1,475 13,106 4,266 8,840
Cura chirurgicala a eventratiei laparoscopic G1081 Proceduri pentru hernie abdominala si alte hernii varsta >59 sau cu (CC catastrofale sau severe) 1.0018 1,475 8,338 1,478 6,860
Cura chirurgicala a fisurii anale/perianale (sfincterotomie sau fistulotomie) G1112 Proceduri anale si la nivelul stomei fara CC catastrofale sau severe 0.4221 1,475 3,483 623 2,860
Cura chirurgicala a hemoroizilor - procedee conventionale G1112 Proceduri anale si la nivelul stomei fara CC catastrofale sau severe 0.4221 1,475 3,553 623 2,930
Cura chirurgicala a hemoroizilor prin agrafaj circular LONGO G1112 Proceduri anale si la nivelul stomei fara CC catastrofale sau severe 0.4221 1,475 6,353 623 5,730
Cura chirurgicala a varicelor unilateral prin crosectomie si stripping F1141 Proceduri vasculare exceptand reconstructia majora fara pompa CPB cu CC catastrofale 3.1881 1,475 7,882 4,702 3,180
Cura chirurgicala a limfocelului J1070 Alte proceduri ale pielii, tesutului subcutanat si sanului 0.2709 1,475 4,000 400 3,600
Cura fistulei perianale suprasfincteriene G1112 Proceduri anale si la nivelul stomei fara CC catastrofale sau severe 0.4221 1,475 4,423 623 3,800
Cura herniei epigastrice laparoscopic G1082 Proceduri pentru hernie abdominala si alte hernii varsta 1 la 59 fara CC catastrofale sau severe 0.5923 1,475 6,224 874 5,350
Cura herniei hiatale (Procedeu antireflux gastroesofagian - fundoplicatura Nissen) laparoscopica G1033 Proceduri la nivelul stomacului, esofagului si duodenului fara stare maligna fara CC catastrofale sau severe 1.3672 1,475 12,567 2,017 10,550
Cura herniei inghinale clasic (bilateral) G1090 Proceduri pentru hernia inghinala si femurala varsta >0 0.5797 1,475 6,395 855 5,540
Cura herniei inghinale clasic (unilateral) G1090 Proceduri pentru hernia inghinala si femurala varsta >0 0.5797 1,475 5,485 855 4,630
Cura herniei inghinale laparoscopic (bilateral) G1090 Proceduri pentru hernia inghinala si femurala varsta >0 0.5797 1,475 7,545 855 6,690
Cura herniei inghinale laparoscopic (unilateral) G1090 Proceduri pentru hernia inghinala si femurala varsta >0 0.5797 1,475 6,115 855 5,260
Cura herniei ombilicale clasic G1082 Proceduri pentru hernie abdominala si alte hernii varsta 1 la 59 fara CC catastrofale sau severe 0.5923 1,475 5,504 874 4,630
Cura herniei ombilicale laparoscopic G1082 Proceduri pentru hernie abdominala si alte hernii varsta 1 la 59 fara CC catastrofale sau severe 0.5923 1,475 6,224 874 5,350
Drenajul a 2 colectii septice de parti moi (abces perianal, abces pilonidal ) J3061 Tulburari minore ale pielii 0.5923 1,475 5,374 874 4,500
Drenajul a 2 colectii septice de parti moi (abces perianal, abces pilonidal ) J3061 Tulburari minore ale pielii 0.5923 1,475 4,974 874 4,100
Drenajul unei colectii septice de parti moi (abces perineal, perianal, pilonidal, perineal) G1112 Proceduri anale si la nivelul stomei fara CC catastrofale sau severe 0.4221 1,475 3,463 623 2,840
Drenajul unei colectii septice de parti moi (abces perineal, perianal, pilonidal, perineal) G1112 Proceduri anale si la nivelul stomei fara CC catastrofale sau severe 0.4221 1,475 3,363 623 2,740
Enterectomie N1111 Alte proceduri in sala de operatii ale sistemului reproductiv feminin varsta >64 cu stare maligna sau cu CC 2.8668 1,475 12,329 4,229 8,100
Excizia fistulei anale; Excizia traiectului fistulei perianale infrasfincteriene G1112 Proceduri anale si la nivelul stomei fara CC catastrofale sau severe 0.4221 1,475 4,793 623 4,170
Excizie chist Baker I1252 Proceduri la nivelul tesuturilor moi fara CC catastrofale sau severe 0.6868 1,475 4,033 1,013 3,020
Excizie condiloame- complex J1070 Alte proceduri ale pielii, tesutului subcutanat si sanului 0.2709 1,475 8,750 400 8,350
Excizie formatiune complexa scrot  J1070 Alte proceduri ale pielii, tesutului subcutanat si sanului 0.2709 1,475 4,150 400 3,750
Histerectomie abdominala totala cu anexectomie unilaterala / bilaterala N1032 Proceduri uterine si ale anexelor pentru stare maligna non-ovariana sau a anexelor fara CC 1.5878 1,475 10,542 2,342 8,200
Incizia trombozei hemoroidale externe G1112 Proceduri anale si la nivelul stomei fara CC catastrofale sau severe 0.4221 1,475 2,873 623 2,250
Laparoscopie diagnostica si visceroliza N1080 Proceduri endoscopice pentru sistemul reproductiv feminin 0.4536 1,475 4,839 669 4,170
Mastectomie partiala fara disectie axilara J1032 Proceduri minore pentru afectiuni nemaligne ale sanului 0.3780 1,475 4,258 558 3,700
Orhidopexie (testicul necoborat) unilateral M1042 Proceduri la nivelul testiculelor fara CC 0.4410 1,475 4,170 650 3,520
Orhiectomie radicala M1041 Proceduri la nivelul testiculelor cu CC 1.0711 1,475 10,530 1,580 8,950
Retus bont amputatie F1130 Amputatie a membrului superior si a degetului pentru tulburari ale sistemului circulator 2.3375 1,475 10,548 3,448 7,100
Tiroidectomie totala (neoplasm) cu limfadenectomie K1060 Proceduri la nivelul tiroidei 1.1152 1,475 9,795 1,645 8,150
Tiroidectomie totala (pentru Basedow) K1060 Proceduri la nivelul tiroidei 1.1152 1,475 7,235 1,645 5,590
Tiroidectomie totala (pentru gusa cervicomediastinala) K1060 Proceduri la nivelul tiroidei 1.1152 1,475 7,125 1,645 5,480
Tiroidectomie totala (pentru gusa polinodulara) K1060 Proceduri la nivelul tiroidei 1.1152 1,475 8,945 1,645 7,300
Tratamentul chirurgical al hidrocelului M1042 Proceduri la nivelul testiculelor fara CC 0.4410 1,475 4,590 650 3,940
Visceroliza/Adezioliza laparoscopic G1042 Aderente peritoneale varsta >49 sau cu CC 1.7579 1,475 6,953 2,593 4,360