Cardul Național de Asigurări de Sănătate.

 

Începând cu 1 mai 2015, conform Legii 95 /2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, este introdusă obligativitatea prezentării Cardului Naţional de Asigurări de Sănătate, în vederea acordării serviciilor medicale decontate CAS.

Art. 330

2) Cardul Naţional de Asigurări Sociale de Sănătate se emite pentru dovedirea calităţii de asigurat pentru furnizarea unor servicii medicale...Pentru persoanele care refuză în mod expres, din motive religioase sau de conştiinţă primirea cardului naţional pentru dovedirea calităţii de asigurat, se emite adeverinţa de asigurat, prevăzută la art. 319.

Art. 336

3) Persoanele asigurate au obligaţia prezentării Cardului Naţional de Asigurări sociale de Sănătate sau, după caz, a adeverinţei de asigurat cu o valabilitate de 3 luni, în vederea acordării serviciilor medicale de către furnizorii aflaţi în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate. Neprezentarea cardului naţional de asigurări sociale de sănătate sau a adeverinţei de asigurat cu o valabilitate de 3 luni conduce la acordarea acestor servicii numai contra cost, cu excepţia serviciilor prevăzute la art. 220.

Cum activezi cardul de sănătate?

Activarea cardului de sănătate se va face la orice furnizor de servicii medicale (cabinet de medicină primară, spital, ambulatoriu, laborator) la care asiguratul va apela prima dată după primirea cardului.

Nu este necesar ca asiguratul să meargă special la medic pentru activarea cardului.
Operaţiunea de activare durează maxim 30 de secunde şi constă în înlocuirea codului pin iniţial al cardului (000) cu un cod pin din patru cifre ales de asigurat, pe care acesta nu trebuie să îl divulge. Codul pin rămâne în proprietatea asiguratului, la fel ca şi cel de la cardul bancar.