Condiţii de internare pentru pacienţi

 

ACTE LA INTERNARE:

- buletin / carte de identitate / certificat de naştere;

- adeverinţă salariat;

- bilet de trimitere parafat şi ştampilat de către medicul de familie / unitate sau de către medicul specialist din ambulatoriu aflat în contract cu CAS;

- pentru pensionari, un talon de pensie din ultimele 3 luni;

- pentru coasiguraţi - adeverinţă CAS;

- pentru PFA - adeverinţă CAS;

- documente medicale anterioare, relevante (bilete de externare din spital, scrisori medicale, etc).

ALTE CONDIŢII:

- acceptarea şi achitarea tarifelor practicate de spital şi afişate;

- semnarea contractului de prestări servicii medicale;

- existenţa unei programări, după caz.