Administraţie

SC ARCADIA CARDIO S.R.L

cu sediul în Iaşi, str. Cicoarei nr. 2, et. 4
înregistrată la ORC Iaşi sub nr. J 22/2054/2009
CUI 26333149
RO10 UGBI 0000 0620 1206 5RON
GarantiBank Ag. Iaşi
Capital social 200 ron